Cégportré
Társaságunkat 1992-ben 3 magánszemély hozta létre, azzal a céllal, hogy az akkoriban egyre növekvõ fuvarozási igényekre megoldást nyújtson. (Egészen az 1994.06.29.-i végleges bejegyzésig társaságunk elõtársaságként mûködött.)

Az elsõ 3 évben csak belföldi fuvarozással foglalkoztunk. Késõbbiekben kibõvítettük tevékenységi körünket nemzetközi fuvarozással és vámügyintézéssel is.

1994-ben a beltag kivált a cégünkbõl, azóta a jelenlegi tulajdonosok birtokolják a cégvezetési jogokat. A Bt.-bõl 2011 júniusában lettünk a Smitték Kft.

Az elmúlt évek során folyamatos növekedést értünk el mind az árbevétel, mind az eredmény tekintetében. A folyamatosan bõvülõ pénzügyi lehetõségeket kihasználva mind minõségileg, mind volumenben sikerült fejlesztettük gépjármûparkunkat.

Jelenleg 3 tehergépjármûvel rendelkezünk. Mind a három EU szabvány besorolású.

Többnyire száraz darabáru általános és közúti prompt fuvarozásával, valamint költöztetéssel, és gépszállítással foglalkozunk. Az ebbõl fakadó árbevétel nagyobb része szerzõdéses jogviszonyban álló partnereinktõl származik.

Társaságunk neve: Smitték Kft
Ügyvezetõ: Schmidt József
Székhely: HU-2724 Újlengyel, Határ u 12.
Levelezési cím: 1118 Budapest, Frankhegy u. 11
Adószám: 23405145-2-13 / HU23405145
Cégjegyzék szám:

13-09-205408

Számlavezetõ bank: Budapest Bank Budapest
Huf számlaszám: 10100833-20519000-01005003
Számlavezetõ bank: VUB BANKA SK-94301 Stúrovo, Hlávna 59.
Euro számlaszám: SK73 0200 0000 0038 6075 9459
SWIFT kód: SUBASKBX